Jesteś tutaj: Strona startowa arrow Materiały edukacyjne
Zapisz sie na newsletter:
Strona startowa
Kampania Wybierz Miśka!
Czym jest bezdomność zwierząt
Sterylizacja - TAK!
Formy pomocy zwierzętom
Zagubione-znalezione
Przygarnij Miśka/Mruczka
Opieka nad zwierzętami domowymi
Materiały edukacyjne
Organizacje pro-zwierzęce
Schroniska
Wolontariat
Dla mediów
Archiwum
Forum
Kontakt
Szukaj
Partnerzy i sponsorzy
Ogłoszenia
Zaloguj
Zarejestruj się
WAKACYJNY KONKURS
Odwiedziło nas

Obecnie

 


 
MATERIAŁY EDUKACYJNE

 „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” stare przysłowie kryje w sobie dużo prawdy. Bo to właśnie kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych, może pozwolić na trwałe i długoterminowe zmiany. Dzięki podejmowaniu działań wśród dzieci i młodzieży można wykształcić nawyki poszanowania najbliższego otaczającego środowiska i zrozumienie wpływu jednostki na ochronę środowiska w kontekście globalnym. Wykształca się w ten sposób postawy poszanowania i wrażliwości na otoczenie – rośliny, zwierzęta i ludzi. Zatem by edukacja dziecka w wieku wczesnoszkolnym była pełna, nie może w niej zabraknąć elementów edukacji proekologicznej.  

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego edukacja w szkole podstawowej powinna: „kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.”(Dz.U. Nr 14, poz.129, str. 586, pkt 7) oraz „Zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.” (Dz.U. Nr 14, poz.129, str. 586, pkt 11). Ponadto w „Celach edukacyjnych” dla I etapu edukacyjnego (klasy 1-3) wymienia się: „Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą” (Dz.U. Nr 14, poz.129, str. 586, pkt 5); W „Zadaniach szkoły” wymienia się: ”Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody”. 

Ponieważ nauczyciele, którzy realizują program nauczania nie zawsze są w stanie przekazać uczniom pełną wiedzę z zakresu „Edukacji proekologicznej” dokonują raczej częściowej realizacji tych treści. Program nauczania przekazuje dzieciom wiedzę o przyrodzie, pokazuje zjawiska przyrodnicze, uczy rozpoznawać gatunki roślin czy zwierząt, ale nie daje doświadczeń. Jest to niestety wiedza martwa, z którą uczeń nie wie, co zrobić. Dlatego tak ważna jest rola organizacji pozarządowych w tym zakresie. Kilka organizacji prozwierzęcych prowadzi takie właśnie działania – spotkania, prelekcje, warsztaty w szkołach, które nie są tylko przekazywaniem suchej wiedzy, ale są również żywym spotkaniem z tą problematyką. Prowadzone zajęcia nie są statycznym siedzeniem w ławkach, to nie podanie gotowych rozwiązań na lepsze życie, ale przede wszystkim to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Jest to również zachęcenie do aktywności i podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz zwierząt. 

Jednak nie wszędzie są wstanie dotrzeć przedstawiciele organizacji i przeprowadzić własne zajęcia. Dla nieprzygotowanych merytorycznie do tego tematu nauczycieli, ważne jest dostarczenie im gotowych pakietów informacyjnych, scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych. Materiały mają pomóc nauczycielom w przeprowadzeniu zajęć metodami integrującymi i aktywizującymi grupę. Realizacja takich tematów zajęć ma także zachęcić dzieci i młodzież do podjęcia działań na rzecz zwierząt. Dzięki wiedzy, którą uczniowie zdobędą poprzez obserwacje, wywiady, badania, będą mogli podjąć najpotrzebniejsze według nich działania dla poprawy warunków życia potrzebujących pomocy zwierząt.  

Mamy nadzieję, że materiały zamieszczone w dziale „do pobrania” pomogą w zapoczątkowaniu zajęć szkolnych w tej tematyce, ułatwią przeprowadzenia zajęć i dostarczą niezbędnych informacji. Materiały przygotowane do pobrania będą podstawą do przeprowadzenia zajęć w szkole na lekcji etyki, przyrody, biologii, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej lub zajęciach pozalekcyjnych. To zaś zaowocuje trwałymi zmianami społecznymi mającymi na celu ochronę zwierząt poprzez własne działania każdego z nas na ich rzecz. 

Mamy nadzieję, że nadal będziemy realizować wiele innych działań na rzecz zwierząt, a w tym dziale będzie można znaleźć wciąż nowe materiały. 

W dziale do pobrania zamieszczone są:

  •  ulotki informacyjne, 
  •  plakaty, 
  • film edukacyjny.

 

Obejrzyj film edukacyjny PORZUCENI: